RU

 

Зміни до Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
10.07. 2009 №398

Зміни до Положення про вимоги щодо технічного стану
та організації охорони приміщень банків України

1. У главі 3:

1.1. Пункт 3.2 викласти в такій редакції:

"3.2. Банки організовують охорону своїх будівель, споруд та окремих приміщень, у яких розташовуються їх підрозділи, зберігаються готівка та/або інші цінності із залученням таких суб'єктів охорони:

а) власної служби охорони, штат якої затверджується керівником банку;

б) суб'єктів господарювання - юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які відповідно до законодавства України на підставі ліцензії мають право надавати послуги, пов'язані з охороною державної та інших форм власності;

в) підрозділів Міністерства внутрішніх справ України та інших міністерств, відомств, яким відповідно до законодавства України надано право на здійснення охоронної діяльності в Україні.

Банки мають право використовувати комбіновані варіанти охорони за участю одного або декількох суб'єктів охорони за умови визначення в договорах про охорону банку розмежування зон і обсягів відповідальності та часу охорони".

1.2. Пункт 3.6 доповнити підпунктами "є" та "ж" такого змісту:

"є) методичні рекомендації з питань реагування касових працівників банків у разі вчинення протиправних дій;

ж) графік проведення навчань та періодичних інструктажів (тренінгів) з касовими працівниками (під особистий підпис) із зазначених питань".

2. Пункт 5.3 глави 5 викласти в такій редакції:

"5.3. Для банків, у яких обсяги готівки та/або цінностей перевищують 20 мінімальних заробітних плат, робочі місця касирів банку та/або касових працівників, які здійснюють операції з цінностями під час обслуговування клієнтів, приймання-передавання цінностей інкасаторами, обладнуються елементами відгороджувальних конструкцій, що мають сертифікат відповідності, який за формою та змістом відповідає Законам України "Про підтвердження відповідності", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності". Клас опору елементів відгороджувальних конструкцій обирається за рішенням керівника банку або уповноваженої ним особи, якщо створено безпечні умови під час роботи з цінностями, але не нижче ніж СК2 за ДСТУ 4546 та ОЗК-2 за ДСТУ 4547.

У разі застосування на робочих місцях касирів автоматичних (автоматизованих) касових машин з отримання та видачі готівки, що містять обмежені обсяги готівки та інших цінностей і зменшують ризики під час роботи з готівкою та іншими цінностями, а також для банків, у яких обсяги цінностей не перевищують 20 мінімальних заробітних плат, необхідність улаштування сертифікованих елементів.