RU

 

Постанова

Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

10 липня 2009 р. № 398

м. Київ

Про затвердження Змін до
Положення про вимоги щодо
технічного стану та
організації охорони
приміщень банків України

Відповідно до статті 33 Закону України "Про Національний банк України" та з метою забезпечення банками України належних умов схоронності цінностей Правління Національного банку України

постановляє:

1. Пункт 4 постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України" від 29.12.2007 № 493-ДСК, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.01.2008 за №49/14740, викласти в такій редакції:

"4. Сховища цінностей з класами опору І - IV за ДСТУ 4012-1, що були введені в експлуатацію до набрання чинності Положенням, мають бути до 01.01.2012 приведені у відповідність до вимог, визначених у пункті 6.1 Положення".

Затвердити Зміни До Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2007 № 493-ДСК, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.01.2008 за № 49/14740 (далі - Положення № 493), що додаються.

2. Банкам України, починаючи з IV кварталу 2009 року, забезпечити фінансування та рівномірне щоквартальне поетапне виконання вимог пунктів 5.3 та 10.9 Положення №493 з кінцевим терміном завершення робіт до 01.01.2011.

3. Секретаріату Правління Національного банку України (В.П.Бабічев) та Департаменту готівково-грошового обігу (Р.В.Кисельов) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України і забезпечити друкування та передавання банкам України в установленому порядку примірників цієї постанови.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на директорів департаментів готівково-грошового обігу Р.В.Кисельова, валютного контролю та ліцензування О.Г.Біланенка та інспектування банків С.В.Фабер.

6. Ця постанова набирає чинності через 25 календарних днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова В.С. Стельмах